Zobrazení: vizuální, textové

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

restrikce.cz [aktuální verze]

Cílem asociace je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Stránky obsahují informace o společnosti a měsíčně vydávaný informační bulletin Skok

Vydavatel: Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Záchranný kruh

zachranny-kruh.cz [aktuální verze]

Integrovaný projekt zabývající se prevencí, kontrolou a řešením rizik. Informace o mimořádných událostech, požárech, úrazech, kriminalitě, rizikovém chování a dalším

Vydavatel: Asociace Záchranný kruh

1