Zobrazení: vizuální, textové

Blog.Glor.cz

blog.glor.cz [aktuální verze]

Blog obsahující množství fotografií navštívených míst, zážitky z cest a další.

Vydavatel: Kaleta, Juda

Licence: CC BY-NC 3.0

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

www.iips.cz/cs/lidska-prava/bulletin-centra/ [aktuální verze]

Bulletin Centra přidruženému k Mezinárodnímu politologického ústavu Masarykovy univerzity. Časopis je rozdělen do čtyř tématických okruhů: mezinárodní trestní soudnictví, evropský systém ochrany lidských práv, zahraniční politika a lidská práva, česká politika a lidská práva

Vydavatel: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

Evropa mladýma očima : jedeme v tom společně

evropamladymaocima.cz [aktuální verze]

Stránky kampaně na podporu českého předsednictví EU, jejímž cílem je přiblížit české předsednictví a fungování EU dětem a mladým lidem

Vydavatel: Česká rada dětí a mládeže

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Horyinfo

horyinfo.cz [aktuální verze]

Webové stránky věnované horolezectví, sportovnímu lezení a skialpinismu. Vedle článků přinášejí informace o potřebném vybavení a bohatý výběr cest a túr členěných podle státu, pohoří a typu

Vydavatel: Jandík, Petr

Kreativní Evropa : podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

www.kreativnievropa.cz [aktuální verze]

Stránky programu EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014-2020. Informace o geografickém zaměření programu, tematických okruzích, finančních nástrojích. Součástí články o cenách EU, titulu Evropské hlavní město a označení Evropské dědictví.

Vydavatel: Národní filmový archiv

MediaShow.cz. Cestování

monyr.webpark.cz [aktuální verze]

Server o cestování po Evropě obsahující autorské texty cestopisů s detailními popisy a informacemi o dané lokalitě a historickými souvislostmi, dále průvodce městy psány netradiční formou

Vydavatel: MediaShow ČR

Mezikulturní dialog : ...společně napříč kulturami

www.mezikulturnidialog.cz [aktuální verze]

Stránky projektu Evropského roku mezikulturního dialogu poskytují informace o kulturních komunitách žijících v Evropě. Zdroj je určen zástupcům menšin žijících na území ČR, organizacím a jednotlivcům zabývajícím se mezikulturním dialogem a přispívajícím k vytváření tolerantní a otevřené společnosti

Vydavatel: Institut umění - Divadelní ústav

Slované : www.slovane.ic.cz

slovane.ic.cz [aktuální verze]

Webové stránky popisující kulturu a historii jednotlivých slovanských národů

Vydavatel: Spáčil, Daniel

1