Display: visual, text

Česká společnost úrazové chirurgie : ČSÚCH

www.csuch.cz [current version]

Web dobrovolné organizace, která sdružuje pracovníky všech medicínských oborů, které se zabývají léčením úrazových stavů i komplikací s nimi spojených.

Publisher: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

LOmIvky

lomivky.webnode.cz [current version]

Web věnovaný informační podpoře pacientům a rodinám pacientů, kteří trpí chorobou Osteogenesis imperfecta. Součástí jsou i osobní příběhy postižených.

Publisher: Mašková, Dagmar

Záchranný kruh

zachranny-kruh.cz [current version]

Integrovaný projekt zabývající se prevencí, kontrolou a řešením rizik. Informace o mimořádných událostech, požárech, úrazech, kriminalitě, rizikovém chování a dalším

Publisher: Asociace Záchranný kruh

1