Display: visual, text

Česká pediatricko-chirurgická společnost

www.detskachirurgie.cz [current version]

Informace o společnosti, kongresech a aktuálním dění. Součástí standardy léčby dětských zlomenin.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká pediatricko-chirurgická společnost

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Česká společnost úrazové chirurgie : ČSÚCH

www.csuch.cz [current version]

Web dobrovolné organizace, která sdružuje pracovníky všech medicínských oborů, které se zabývají léčením úrazových stavů i komplikací s nimi spojených.

Publisher: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

1