Display: visual, text

Česká chirurgická společnost

www.chirurgie.cz [current version]

Informace o společnosti, jejich akcích, mezinárodních kongresech a zdravotních pojišťovnách. Součástí zákony a dokumenty týkající se postgraduální výuky

Publisher: Šváb, Jan

Česká společnost úrazové chirurgie : ČSÚCH

www.csuch.cz [current version]

Web dobrovolné organizace, která sdružuje pracovníky všech medicínských oborů, které se zabývají léčením úrazových stavů i komplikací s nimi spojených.

Publisher: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Jan Trachta - Názory Aktuálně

blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-trachta.php/ [current version]

Blog chirurga oceněného v rámci ankety Lékař roku 2011 Hippokratovou cenou. Blog obsahuje zážitky z chirurgie v Africe.

Publisher: Trachta, Jan

1