Display: visual, text

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

restrikce.cz [current version]

Cílem asociace je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Stránky obsahují informace o společnosti a měsíčně vydávaný informační bulletin Skok

Publisher: Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Záchranný kruh

zachranny-kruh.cz [current version]

Integrovaný projekt zabývající se prevencí, kontrolou a řešením rizik. Informace o mimořádných událostech, požárech, úrazech, kriminalitě, rizikovém chování a dalším

Publisher: Asociace Záchranný kruh

1