Display: visual, text

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

restrikce.cz [current version]

Cílem asociace je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Stránky obsahují informace o společnosti a měsíčně vydávaný informační bulletin Skok

Publisher: Asociace průvodců v problematice rizikového chování

1