Display: visual, text

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica

chemie.upol.cz/aupo/ [current version]

Elektronický recenzovaný časopis obsahující články z oblasti analytické chemie, biochemie, biofyzikální chemie, vzdělávání v oblasti chemie, výpočetní chemie, chemie životního prostředí, anorganické chemie, makromolekulární chemie, organické a fyzické chemie. Články jsou v anglickém jazyce

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Chemická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/chemie/ [current version]

Informace o pracovišti Chemické sekce (sdružuje 6 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce chemie

Collection of Czechoslovak Chemical Communications

cccc.uochb.cas.cz [current version]

Elektronická verze časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Obsahuje abstrakty a výběrově i plné články v anglickém jazyce.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

Fakulta chemicko-technologická : Ústav organické chemie a technologie

webak.upce.cz/~koch/ [current version]

Stránky vědeckého ústavu. Informace o ústavu, zaměstnancích, vědecké a výzkumné činnosti.

Publisher: Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická. Ústav organické chemie a technologie

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou : KSICHT

ksicht.natur.cuni.cz [current version]

Jedná se o stránky projektu KSICHT - Korespondenčního Semináře Inspirovaného Chemickou Tematikou, který je určen všem středoškolákům, kteří mají rádi chemii. Nabízí zábavu, poučení a zajímavosti z nejrůznějších koutů chemie. Stránky obsahují informace o aktuálních a minulých ročnících

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta

Michael Canov

canov.jergym.cz [current version]

Stránky obsahují základní informace z oblasti anorganické, organické, analytické matematické chemie a biochemie na středoškolské úrovni

Publisher: Canov, Michael

Projekt alfa

projektalfa.ic.cz [current version]

Stránky obsahují informace z oblasti organické a anorganické chemie. Věnují se především analytické spektrální metodě zvané fotometrie, přináší základní rozdělení chemických reakcí, informace o elektrolýze, uhlovodíků, kovech, lipidech, enzymech, hormonech

Publisher: Vlas, Tomáš

Skupina mikrovlnné chemie, fotochemie a technologie

home.icpf.cas.cz/cirkva/ [current version]

Informace o pracovní skupině, která je součástí Ústavu chemických procesů: oblast výzkumu, zaměstnanci a publikační činnost s plnými texty jednotlivých příspěvků. Součástí je fotogalerie používaných laboratoří

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav chemických procesů

Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i. : ÚOCHB

www.uochb.cz [current version]

Stránky ústavu, jehož hlavní náplní je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

Webchemie : podpora výuky chemie

www.webchemie.cz [current version]

Portál publikující informace týkající se chemických výukových materiálů a nejrůznějších akcích souvisejících s chemií a její výukou. Součástí výukové materiály, články, pokusy, projekty.

Publisher: Veronika Švandová

Licence: CC BY-SA 4.0
1