Display: visual, text

Projekt alfa

projektalfa.ic.cz [current version]

Stránky obsahují informace z oblasti organické a anorganické chemie. Věnují se především analytické spektrální metodě zvané fotometrie, přináší základní rozdělení chemických reakcí, informace o elektrolýze, uhlovodíků, kovech, lipidech, enzymech, hormonech

Publisher: Vlas, Tomáš

Projekt CL

projekt-cl.ujep.cz [current version]

Informace o chemiluminiscenci (světélkování doprovázející chemické reakce některých látek). Teorie, výskyt, praktické využití, chemické pokusy

Publisher: Šícha, Václav

1