Display: visual, text

Chemické objekty 3D

www1.osu.cz/~r03447 [current version]

Databáze 3D chemický objektů vytvořených v programu Ghemical a CINEMA 4D R6 CE (formát .vrml) z následujících oblastí: krystalové mřížky, stereochemie, elektronové orbitaly, aparatury, anorganická chemie, komplexní chemie, organická chemie a biochemie

Publisher: Mucha, Martin

Projekt alfa

projektalfa.ic.cz [current version]

Stránky obsahují informace z oblasti organické a anorganické chemie. Věnují se především analytické spektrální metodě zvané fotometrie, přináší základní rozdělení chemických reakcí, informace o elektrolýze, uhlovodíků, kovech, lipidech, enzymech, hormonech

Publisher: Vlas, Tomáš

1