Display: visual, text

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

www.emuzeum.cz [current version]

Centrum je samostatným oddělením Národního muzea. Zprostředkovává muzejní sbírky a informuje veřejnost o událostech v českém muzejnictví. Stránky obsahují právní předpisy, metodiku, odborné články z oblasti muzejnictví a muzeologie, přehled souvisejících stipendií

Publisher: Národní muzeum

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

www.phil.muni.cz/wune/ [current version]

Katedra UNESCO byla zřízena v prosinci 1994 jako první katedra UNESCO v České republice. V době svého založení šlo jedinou katedru UNESCO zaměřenou na muzeologii a světové dědictví na celém světě. Stránky obsahují informace o katedře, publikační činnost, vybrané aktivity z oblasti muzeologie, soupis knižního fondu knihovny katedry

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

Národní muzeum

www.nm.cz [current version]

Organizační struktura, aktuální výstavy (včetně archivu), výzkumné projekty, seznam vydaných publikací a další činnosti Národní technického muzea. Součástí webu jsou i informace o Náprstkově muzeu a Českém muzeu hudby

Publisher: Národní muzeum

Ústav archeologie a muzeologie

www.phil.muni.cz/wuam/ [current version]

Stránky ústavu zastřešujícího hlavní evropské archeologické disciplíny a vědy o uchování a správě sbírkových předmětů. Informace o studiu, vědě a výzkumu a vydaných publikacích.

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav archeologie a muzeologie

1