Display: visual, text

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

www.phil.muni.cz/wune/ [current version]

Katedra UNESCO byla zřízena v prosinci 1994 jako první katedra UNESCO v České republice. V době svého založení šlo jedinou katedru UNESCO zaměřenou na muzeologii a světové dědictví na celém světě. Stránky obsahují informace o katedře, publikační činnost, vybrané aktivity z oblasti muzeologie, soupis knižního fondu knihovny katedry

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

1