Display: visual, text

eSbírky

www.esbirky.cz [current version]

On-line prezentace muzejních a galerijních sbírek více institucí na jednom místě s možností prohlížení podle instituce, typu sbírky, materiálu, data a místa původu.

Publisher: Národní muzeum

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

www.podlipanskemuzeum.cz [current version]

Muzeum vystavuje sbírky z oblasti husitství ve Středních Čechách, archeologických nálezů ze slovanských hradišť a antické starožitnosti. Stránky obsahují základní informace o muzeu a jeho expozicích a také přehled pořádaných akcí.

Publisher: Regionální muzeum v Kolíně

Polabské muzeum

www.polabskemuzeum.cz [current version]

Stránky regionálního muzea poskytují návštěvnické informace a informují o sbírkách, expozicích a aktuálníchakcích. Součástí muzea je skanzen v Přerově nad Labem s národopisnou expozicí.

Publisher: Polabské muzeum

Slovácké muzeum

www.slovackemuzeum.cz [current version]

Stránky regionálního muzea, které se zaměřuje na etnografii, archeologii, výtvarné umění a historii Slovácka. Informují o objektech a expozicích, výstavách a aktivitách muzea.

Publisher: Slovácké muzeum

1