Display: visual, text

Polabské muzeum

www.polabskemuzeum.cz [current version]

Stránky regionálního muzea poskytují návštěvnické informace a informují o sbírkách, expozicích a aktuálníchakcích. Součástí muzea je skanzen v Přerově nad Labem s národopisnou expozicí.

Publisher: Polabské muzeum

1