Display: visual, text

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

www.muzeumcb.cz [current version]

Stránky regionálního muzea poskytují zejména návštěvnické informace. Součástí je také přehled sbírek, program kulturních a vzdělávacích akcí v muzeu a informace o spolcích a klubech v muzeu.

Publisher: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Masarykovo muzeum v Hodoníně

www.masaryk.info [current version]

Stránky muzea s historickým, etnografickým a archeologickým zaměřením. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.

Publisher: Masarykovo muzeum v Hodoníně

Muzejní TROJLÍSTEK

www.mubr.cz/knihovna/muzejni-trojlistek [current version]

Čtvrtletník přinášející informace z činnosti Muzea v Bruntále.

Publisher: Muzeum v Bruntále

Muzeum Bělá pod Bezdězem

www.muzeumbela.cz [current version]

Stálá expozice muzea představuje vlastivědu regionu Bělska a Podbezdězí. Informace o muzeu, stálé expozici i aktuálních událostech.

Publisher: Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Benátky

www.muzeumbenatky.cz [current version]

Stránky pobočky Muzea Mladoboleslavska, která je zaměřena zejména na regionální sbírky. Historie muzea, informace o jeho sbírkách a aktuálních výstavách.

Publisher: Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Bojkovska

muzeumbojkovska.cz [current version]

Stránky muzea zaměřeného na historii, etnografii a umění regionu Bojkovska. Informace o muzeu, jeho sbírkách a službách.

Publisher: Muzeum Bojkovska

Muzeum Českého krasu v Berouně : příspěvková organizace

muzeum-beroun.cz [current version]

Stránky muzea, jehož expozice se věnují zejména CHKO Český kras a významné geologické oblasti Barrandienu, ale také dějinám a etnografii Berounska. Kromě návštěvnických informací obsahují i přehled pořádaných akcí.

Publisher: Muzeum Českého krasu v Berouně

Muzeum Českého ráje v Turnově

www.muzeum-turnov.cz [current version]

Stránky muzea v Turnově, které se kromě regionálních vlastivědných sbírek zaměřuje také na zpracování a sběr drahých kamenů. Informace o muzeu, jeho sbírkách, pořádaných výstavách a dalších akcích.

Publisher: Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum České Sibiře

ceskasibir.cz [current version]

Webová stránka seznamuje s obcí Miličín, ale také s dalšími obcemi a lokalitami České Sibiře. Obsahuje digitalizované dokumenty, pohlednice, historické mapy i ukázky přírody a historických památek této lokality

Publisher: Muzeum České Sibiře

Muzeum Jindřichochohradecka

www.mjh.cz [current version]

Stránky muzea zaměřeného na regionální historii a etnografii Jindřichohradecka s unikátním exponátem mechanického betlému, Krýzových jesliček, nebo zařízení historické klasicistní lékárny. Návštěvnické informace o muzeu, přehled expozicí, sbírek a kulturních akcí.

Publisher: Muzeum Jindřichochohradecka

Muzeum Mladoboleslavska

www.muzeum-mb.cz [current version]

Stránky muzea s regionální působností. Informace o sbírkách a expozicích, přehled pořádaných výstav.

Publisher: Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Podblanicka

www.muzeumpodblanicka.cz [current version]

Stránky muzea zaměřeného na vlastivědu, přírodu a historii regionu Podblanicka. Informace o stálých expozicích, sbírkách, výstavách a přehled pořádaných doprovodných akcí.

Publisher: Muzeum Podblanicka

1 2 3 4