Display: visual, text

Masarykovo muzeum v Hodoníně

www.masaryk.info [current version]

Stránky muzea s historickým, etnografickým a archeologickým zaměřením. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu. Kromě odborné a výstavní činnosti nabízejí všechna pracoviště akce a speciální programy pro školy a veřejnost.

Publisher: Masarykovo muzeum v Hodoníně

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

www.omk.cz [current version]

Stránky zahrnují údaje o muzeu a jeho pobočkách, informace o expozicích, výstavách a akcích, vzdělávacích programech.

Publisher: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě : příspěvková organizace Libereckého kraje

www.muzeumcl.cz [current version]

Informace o muzeu, pobočkách, galerii, expozicích, službách a akcích. Součástí pohled na historii České Lípy.

Publisher: Vlastivědné muzeum a galerie v České lípě

Vlastivědné muzeum v Olomouci

www.vmo.cz [current version]

Stránky muzea, které povahou sbírkového fondu v oblasti přírodních i společenských věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahy do zahraničí. Informace o muzeu, jeho sbírkách a objektech, pořádaných akcích. Součástí časopis Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

Publisher: Vlastivědné muzeum v Olomouci

1