Display: visual, text

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

www.muzeumcb.cz [current version]

Stránky regionálního muzea poskytují zejména návštěvnické informace. Součástí je také přehled sbírek, program kulturních a vzdělávacích akcí v muzeu a informace o spolcích a klubech v muzeu.

Publisher: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

1