Display: visual, text

Business leaders forum

www.blf.cz [current version]

Sdružení prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, naplňování společenské odpovědnosti firem (CSR) a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Obsahuje mimo jiné el. publikace na téma CSR nebo rovných příležitostí, případové studie, Zpravodaj společnosti BLF nebo Online databázi CSR v ČR

Publisher: Business leaders forum

GARDE - responsibility.cz

responsibility.cz [current version]

Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity. Program sdružení zaměřený na problematiku odpovědnosti korporací ke svým zaměstnancům a lokalitě svého působení. Součástí je popis kampaně, návrhy na změnu, příklady zahraničních investic

Publisher: Frank Bold Society

NaZemi

www.nazemi.cz [current version]

Nevládní nezisková organizace, věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání, zasazuje se o odpovědnost firem , propaguje fair trade jako účinnou podporu.

Publisher: NaZemi

Rozvojové partnerství Outplacement jako komplexní podpora zaměstnancům i podnikům

equal.cd.cz [current version]

Stránky projektu "Vývoj metodiky komplexního outplacementu velkých podniků jako nástroje pomoci zaměstnancům postiženým restrukturalizací", který se zabývá vytvořením efektivního systému cílené podpory zaměstnanců ohrožených či postižených ztrátou zaměstnání

Publisher: Dopravní vzdělávací institut

Společenská odpovědnost firem : CSR

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz [current version]

Obsahuje aktuality ze světa CSR, firemní zprávy o CSR a udržitelném rozvoji, příklady kampaní zaměřených na Cause Related Marketing (CRM) nebo informace o Fair Trade.

Publisher: Kuldová, Lucie

Společenská odpovědnost firem : nový faktor firemní konkurenceschopnosti

csr-online.cz [current version]

Stránky věnované konceptu Společenské odpovědnosti firem (CSR). Formou deníku na příkladu konkrétní firmy zprostředkovávají zkušenosti z implementace CSR do firemní praxe. Obsahují mimo jiné online příručku Průvodce CSR, praktické rady a tipy, databázi dobrých příkladů z praxe a online poradnu

Publisher: Business leaders forum

1