Display: visual, text

International chamber of commerce Czech Republic

www.icc-cr.cz [current version]

Národní výbor ICC reprezentuje zájmy, stanoviska a názory podnikatelů při jednáních o mezinárodním obchodu s národními i mezinárodními organizace a vládou. Stránky obsahují informace o členství, akcích a publikacích

Publisher: Národní výbor ICC ČR

Nama : férový obchod, nabídka fair-trade zboží z Namibie

www.nama.cz [current version]

Rozvojový projekt provozující komunitní centrum a chráněnou dílnu v Namibii s cílem zmírnění sociálních a ekonomických důsledků pandemie HIV/AIDS

Publisher: Člověk v tísni

NaZemi

www.nazemi.cz [current version]

Nevládní nezisková organizace, věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání, zasazuje se o odpovědnost firem , propaguje fair trade jako účinnou podporu.

Publisher: NaZemi

Společenská odpovědnost firem : CSR

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz [current version]

Obsahuje aktuality ze světa CSR, firemní zprávy o CSR a udržitelném rozvoji, příklady kampaní zaměřených na Cause Related Marketing (CRM) nebo informace o Fair Trade.

Publisher: Kuldová, Lucie

1