Display: visual, text

Kartotéka typových pozic

ktp.istp.cz [current version]

Strukturovaný soubor informací o povoláních a typových pozicích. Informace o pracovních činnostech, podmínkách, mzdách a statistice volných míst

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

NaZemi

www.nazemi.cz [current version]

Nevládní nezisková organizace, věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání, zasazuje se o odpovědnost firem , propaguje fair trade jako účinnou podporu.

Publisher: NaZemi

Za každou cenu - byznys a lidská práva

www.zakazdoucenu.cz [current version]

Stránky kampaně zaměřené proti porušování lidských práv zejména v kontextu nedodržování základních pracovních podmínek a využívání levné dětské práce v rozvojových zemích za účelem zásobování produkty trhy rozvinutých ekonomik. Aktuality, informace o kampani, konkrétní případy.

Publisher: Amnesty International ČR

1