Display: visual, text

Diversity management

www.diversity-management.cz [current version]

Stránky pomáhají pochopit význam pojmu "diverzita", součástí úspěšné příklady z praxe a pozvánky na zajímavé akce.

Publisher: Nová ekonomika

Z§vůle práva

zvuleprava.cz [current version]

Jedná se o nevládní organizaci, která se zaměřuje na právní ochranu romských občanů před diskriminací, obtěžováním a šikanováním. Stránky obsahují informace o organizaci, jejích aktivitách, vydané dokumenty a další informace

Publisher: Z§vůle práva

1