Display: visual, text

Diversity management

www.diversity-management.cz [current version]

Stránky pomáhají pochopit význam pojmu "diverzita", součástí úspěšné příklady z praxe a pozvánky na zajímavé akce.

Publisher: Nová ekonomika

Nová ekonomika

www.nova-ekonomika.cz [current version]

Stránky obecně prospěšné společnosti, která vyhledává a prosazuje inovativní ekonomické nástroje, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.

Publisher: Nová ekonomika

Public procurement

www.public-procurement.cz [current version]

Stránky pojednávají o moderních evropských způsobech zadávání veřejných zakázek způsobem umožňujícím, aby přinášely co nejvyšší přidanou hodnotu.

Publisher: Nová ekonomika

1