Display: visual, text

Liberecký kraj

kraj-lbc.cz [current version]

Oficiální stránky Libereckého kraje. Informace o krajském úřadu, zahraniční spolupráci, turistice, kultuře, aktuálním dění, a zajímavostech v kraji.

Publisher: Liberecký kraj

Magistrát města Karlovy Vary

www.mmkv.cz [current version]

Informace o magistrátu, samosprávě, zahraničních vztazích, územním plánování, příspěvkových organizacích a aktuálním dění ve městě. Součástí Karlovarské Radniční listy a Karlovarský týdeník.

Publisher: Statutární město Karlovy Vary

Portál o veřejných zakázkách a koncesích

portal-vz.cz [current version]

Portál přináší komplexní a přehledné informace týkající se zadávání veřejných zakázek.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Public procurement

www.public-procurement.cz [current version]

Stránky pojednávají o moderních evropských způsobech zadávání veřejných zakázek způsobem umožňujícím, aby přinášely co nejvyšší přidanou hodnotu.

Publisher: Nová ekonomika

Stránky výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj

mmr-vyzkum.cz [current version]

Informace o výzkumu a vývoji (VaV), které jsou určeny uchazečům o podporu ve veřejných soutěžích VaV a zakázkách VaV, řešitelům a příjemcům účelové podpory VaV, oponentům projektů, členům hodnotitelských komisí a ostatním partnerům výzkumu.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

www.compet.cz [current version]

Stránky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který mimo jiné vytváří podmínky pro rozvoj hospodářské soutěže a dohlíží nad zadáváním veřejných zakázek

Publisher: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Ústecký kraj : oficiální internetové stránky

www.kr-ustecky.cz [current version]

Oficiální stránky Ústeckého kraje. Informace o krajském úřadu, cestovním ruchu, turistice, dopravě, kultuře, školství, zdravotnictví a životním prostředí v kraji.

Publisher: Ústecký kraj

ZIndex : hodnotíme zadavatele veřejných zakázek

zindex.cz [current version]

Stránky projektu hodnotícího veřejné instituce podle kvality zadávání veřejných zakázek.Informace o způsobu hodnocení, výsledcích a autorech.

Publisher: Centrum aplikované ekonomie

Licence: CC BY-NC-SA 3.0
1