Display: visual, text

Kouzlo dopravy : stránky o MHD v Ostravě i ve světě

www.kouzlodopravy.ic.cz [current version]

Informace o historii a současnosti městské hromadné dopravy, zejména v Moravskoslezském kraji, ale také v dalších městech ČR a v Evropě. Technické specifikace a fotografie vozidel MHD

Publisher: Cekota, Vojtěch

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

www.svkos.cz [current version]

Stránky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, obsahují informace o knihovně, nabízených službách a regionálních funkcích knihoven v Moravskoslezském kraji

Publisher: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

www.krasnaostrava.cz [current version]

Stránky informují o kultuře, ochraně průmyslového dědictví a architektonických památkách, urbanismu v Ostravě a dalších příbuzných tématech. Součástí webu je kulturní čtvrtletník Krásná Ostrava.

Publisher: Občanský spolek Fiducia

Ostrava Airport

www.airport-ostrava.cz [current version]

Informace o letišti, způsobu přepravy, provozní informace, Součástí tiskové zprávy, fotogalerie,

Publisher: Letiště Ostrava

Ostrava blog : internetové noviny

ostravablog.cz [current version]

Regionální internetové noviny informující o aktuálním dění, o kulturních, sportovních a dalších akcích, platforma pro veřejnou diskusi.

Publisher: Němec, Jaroslav

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Ostrava Center For New Music

ocnmh.cz [current version]

Stránky věnované činnosti Ostravského centra pro novou hudbu a festivalu Ostravské dny. Součástí stránek jsou textové ukázky ze seminářů a přednášek s možností objednat si jejich plné verze.

Publisher: Ostravské centrum nové hudby

Ostravak : o jednom cypovi z Ostravy

denik.ostravaka.cz [current version]

Populární deník ostravského bloggera psaný fonetickým přepisem ostravského dialektu. Obsahuje humorné příhody z autorova života. Vybrané části blogu vyšly i knižně.

Publisher: Ostravak Ostravski

Ostravan : internetový deník pro kulturu a umění

www.ostravan.cz [current version]

Internetový magazín přináší zpravodajství z kulturní scény Ostravska. Informace ze světa hudby, divadla, literatury a dalších kulturních oblastí.

Publisher: Honus, Aleš

Licence: CC BY-SA 4.0

Ostravapost.eu

ostravapost.eu [current version]

Internetový zdroj přinášející zpravodajství a aktuální informace z kulturního, sportovního i společenského dění v Ostravě a okolí

Publisher: Janíček, Jan Alexandr

Ostravská univerzita v Ostravě

osu.cz [current version]

Informace o univerzitě, studiu, výzkumu, projektech a zaměstnancích. Součástí informace o historii, publikacích a aktuálním dění.

Publisher: Ostravská univerzita

Ostravske noviny

ostravskenoviny.cz [current version]

Regionální zpravodajství informující o dopravě, ekonomice, kultuře a sportu. Součástí komentáře a názory na každodenní události a černá kronika.

Publisher: Pronetmedia

Ostravské sochy : databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy

ostravskesochy.cz [current version]

Databáze uměleckých děl na území města Ostravy, která se snaží představit pokud možno úplný pohled na uměleckou výzdobu města v současnosti i historii. Mapuje tedy existující i zaniklá díla. Zaznamenává sochy, reliéfy, fontány, umělecky ztvárněné památníky a pamětní desky, mozaiky, sgrafita, vitráže, dekorativní stěny ad. v exteriérech i interiérech. Doplněna je bohatou obrazovou přílohou.

Publisher: Spolek Fiducia

1 2