Display: visual, text

Brněnská MHD

www.bmhd.cz [current version]

Aktuality, zprávy a zajímavosti z MHD v Brně, jízdní řády, výluky, mapy linek, nehody, vozidla MHD aj. Obsahuje občasník Tlačenice

Publisher: Zemek, Adam

Katalogyjizdenek.cz : internetový archiv jízdenek, tarifů a jízdních řádů MHD

katalogyjizdenek.cz [current version]

Katalogy jízdenek MHD z vybraných míst na území ČR od roku 1869 a SR od 1993 a katalogy vozidel veřejné dopravy

Publisher: Hudík, Zdeněk

Kouzlo dopravy : stránky o MHD v Ostravě i ve světě

www.kouzlodopravy.ic.cz [current version]

Informace o historii a současnosti městské hromadné dopravy, zejména v Moravskoslezském kraji, ale také v dalších městech ČR a v Evropě. Technické specifikace a fotografie vozidel MHD

Publisher: Cekota, Vojtěch

MHDfoto.cz

mhdfoto.cz [current version]

Fotografie dopravních prostředků, zejména prostředků městské hromadné dopravy, ale také např. vlaků, převážně z ČR a částečně i ze zahraničí. Fotografie jsou pořízeny v běžném denním provozu

Publisher: Smetana, Tomáš

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Ostravské tramvaje

ostramvaje.ic.cz [current version]

Historie a současnost provozu tramvají v Ostravě, struktura vozového parku, typy vozidel včetně technických údajů, aktuality

Publisher: Vantuch, Tomáš

Plzeňské tramvaje

plzensketramvaje.cz [current version]

Mapuje významné události v plzeňském tramvajovém provozu, přibližuje typy tramvají a další technické zajímavosti, podává informace o linkách a omezeních provozu

Publisher: Šlehofer, Jan

Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz [current version]

Internetové stránky o městské hromadné dopravě, zvláště pak o pražských tramvajích a pozemské dopravě

Publisher: Špitálský, Petr

1