Display: visual, text

Ostravské tramvaje

ostramvaje.ic.cz [current version]

Historie a současnost provozu tramvají v Ostravě, struktura vozového parku, typy vozidel včetně technických údajů, aktuality

Publisher: Vantuch, Tomáš

Plzeňské tramvaje

plzensketramvaje.cz [current version]

Mapuje významné události v plzeňském tramvajovém provozu, přibližuje typy tramvají a další technické zajímavosti, podává informace o linkách a omezeních provozu

Publisher: Šlehofer, Jan

Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz [current version]

Internetové stránky o městské hromadné dopravě, zvláště pak o pražských tramvajích a pozemské dopravě

Publisher: Špitálský, Petr

1