Display: visual, text

Abeceda malých vodních pohonů

mve.energetika.cz [current version]

Malá encyklopedie věnující se využití vodní síly, vysvětlení vodních staveb a zařízeních a jejich ekologických dopadů. Součástí fotogarfie strojů.

Publisher: Ekowatt

Suché jezy v ČR

suchejezy.cz [current version]

Informace o suchých jezech v České republice, které potlačují rekreační a ekologické funkce řek, a jejich databáze.

Publisher: Ptáček, Petr

1