Display: visual, text

Asociace pomáhající lidem s autismem : APLA

apla.cz [current version]

Cílem webu je propagace uplatňování takových postupů a metod při práci s osobami s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů odsouhlasených správní radou a členskou základnou a garantují vědecký přístup k autismu.

Publisher: APLA Praha, Střední Čechy

1