Display: visual, text

Asociace pomáhající lidem s autismem : APLA

apla.cz [current version]

Cílem webu je propagace uplatňování takových postupů a metod při práci s osobami s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů odsouhlasených správní radou a členskou základnou a garantují vědecký přístup k autismu.

Publisher: APLA Praha, Střední Čechy

Rotary International District 2240 : Česká republika a Slovenská republika

www.rotary2240.org [current version]

Informace o organizaci, Rotary klubech, projektech, službách mládeži a aktuálním dění. Součástí plné texty časopisu Rotary good news od roku 2007.

Publisher: Rotary International. Distrikt 2240

1