Display: visual, text

Asociace pomáhající lidem s autismem : APLA

apla.cz [current version]

Cílem webu je propagace uplatňování takových postupů a metod při práci s osobami s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů odsouhlasených správní radou a členskou základnou a garantují vědecký přístup k autismu.

Publisher: APLA Praha, Střední Čechy

Autismus.cz : portál o poruchách autistického spektra

www.autismus.cz [current version]

Komplexní informace o autismu, psychiatrických a léčebných zařízeních. Součástí životní příběhy lidí, kteří se s touto duševní poruchou setkali a legislativní dokumenty se vztahem k autismu.

Publisher: APLA Praha, Střední Čechy

1