Display: visual, text

eIFL Direct v ČR

eifl.nkp.cz/stary_web/eifl.htm [current version]

Stránka projektu zpřístupňujícího plnotextové databáze odborných zahraničních periodik. Informace o databázi, výukové materiály, statistické údaje a články o projektu.

Publisher: Národní knihovna ČR

Elektronická knihovna časopisů (EZB) v NK ČR

ezb.nkp.cz [current version]

Webové rozhraní k přístupu do databáze elektronických časopisů Univerzitní knihovny v Regensburgu. Informace o zařazených zdrojích a jejich dostupnosti, způsoby vyhledávání.

Publisher: Národní knihovna ČR

FULL.NKP.CZ

full.nkp.cz/ [current version]

Stránky plnotextové databáze článků vycházejících v periodicky vydávaných dokumentech české provenience. Charakteristika databáze, návod k vyhledávání v databázi a seznam zařazených periodik.

Publisher: Národní knihovna ČR

IZEVO : multilicence pro vstup do databází EBSCO

www.izevo.cz [current version]

Stránky projektu zaměřeného na multilicenční přístup do plnotextových multioborových databází, k aktuálním vědeckým informacím z mnoha vědních oborů. Informace o projektu, databázích, knihovnách konsorcia, seminářích.

Publisher: Národní knihovna ČR

Multilicence pro vstup do databází EBSCO

eifl.nkp.cz [current version]

Cílem projektu je zajistit pokračování multilicenčního přístupu do plnotextových databází fy EBSCO a tím zachovat možnost získávání nejaktuálnějších odborných informací především z humanitních a společenských věd. Informace o databázi, způsobech vyhledávání a další informační materiály.

Publisher: Národní knihovna ČR

1