Display: visual, text

Fyzikální ústav Akademie věd ČR

fzu.cz [current version]

Informace o činnosti Fyzikálního ústavu. Organizační struktura, popis výzkumných projektů, tiskové zprávy, popularizační příspěvky.

Publisher: Akademie věd ČR. Fyzikální ústav

1