Display: visual, text

Fyzikální ústav Akademie věd ČR

fzu.cz [current version]

Informace o činnosti Fyzikálního ústavu. Organizační struktura, popis výzkumných projektů, tiskové zprávy, popularizační příspěvky.

Publisher: Akademie věd ČR. Fyzikální ústav

Ústav částicové a jaderné fyziky

www-ucjf.troja.mff.cuni.cz [current version]

Stránky Ústavu částicové a jaderné fyziky, organizace studia, zaměstnanci, vědecká činnst.

Publisher: Univerzita Karlova

1