Display: visual, text

Central European Journal of Nursing and Midwifery

cejnm.osu.cz [current version]

Odborný časopis zaměřený na ošetřovatelství a porodní asistenci. Publikuje příspěvky z teorie i praxe, zaměřuje se také na oblasti jako je ošetřovatelský výzkum, klinické ošetřovatelství, ošetřovatelskou diagnostiku a etiku nebo psychosociální problematiku v ošetřovatelství a porodní asistenci.

Publisher: Ostravská univerzita. Lékařská fakulta

Health & Caring : časopis o zdraví

healthandcaring.upce.cz/index.php/healthandcaring/ [current version]

Recenzovaný, vědecko-odborný časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu.

Publisher: Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Licence: CC BY-NC 4.0

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

www.nconzo.cz [current version]

Stránky centra, jejímž posláním je podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Informace o centru, vzdělávacích centrech, programech, registru a legislativě.

Publisher: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Ošetřovatelství a porodní asistence : recenzovaný vědecký časopis

periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/ [current version]

Odborný časopis obsahující příspěvky zaměřené na teorii i praxi ošetřovatelství a porodní asistenci doplněné anglickým abstraktem.

Publisher: Ostravská univerzita. Lékařská fakulta

Profese online : recenzovaný časopis pro nelékařské zdravotnické obory

profeseonline.upol.cz [current version]

Web recenzovaného multioborového vědeckého časopisu publikujícího příspěvky z nelékařských oboru.Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky a zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky.

Publisher: Univerzita Palackého. Fakulta zdravotnických věd

Licence: CC BY-NC 4.0
1