Display: visual, text

Česká asociace sester : ČAS

cnna.cz [current version]

Informace o asociaci, projektech, aktualitách, akcích, národních indikátorech kvalitní péče a dalším.

Publisher: Česká asociace sester

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

www.nconzo.cz [current version]

Stránky centra, jejímž posláním je podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Informace o centru, vzdělávacích centrech, programech, registru a legislativě.

Publisher: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků : POUZP

www.pouzp.cz [current version]

Stránky unie sdružující zdravotnické pracovníky k obhajobě jejich profesních, odborových, ekonomických a sociálních práv. Informace o unii, vzdělávání a aktuálním dění. Součástí starší čísla časopisu Profese z let 2008-2010.

Publisher: Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

1