Display: visual, text

Ministerstvo životního prostředí

mzp.cz [current version]

Stránky Ministerstva životního prostředí ČR, základní informace o koncepci politiky na ochranu životního prostředí, organizační struktura, kontakty, legislativa aj. Součástí je i integrovaný registr znečišťování.

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1