Display: visual, text

Stránky doktorandů Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK

ds.fox1.cz [current version]

Informace o studiu češtiny a teorie komunikace. Studijní dokumenty, referenční materiály, interní informace

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Summer School of Linguistics

www.lingvistika.cz [current version]

Stránky mezinárodní školy se zaměřením na lingvistiku. Součástí program výuky, archiv z minulých let.

Publisher: Univerzita Karlova

1