Display: visual, text

Musica sacra : občanské sdružení chrámových hudebníků

www.musicasacra.cz [current version]

Stránky občanského sdružení Musica sacra usilující o zkvalitnění hudební složky liturgie. Součástí je Zpravodaj Musica sacra, obsahující články z oblasti liturgické hudby a informace se zaměřením na varhanickou službu

Publisher: Musica sacra

1