Display: visual, text

Musica sacra : občanské sdružení chrámových hudebníků

www.musicasacra.cz [current version]

Stránky občanského sdružení Musica sacra usilující o zkvalitnění hudební složky liturgie. Součástí je Zpravodaj Musica sacra, obsahující články z oblasti liturgické hudby a informace se zaměřením na varhanickou službu

Publisher: Musica sacra

Rieger-Kloss : stavba varhan od roku 1873

rieger-kloss.cz [current version]

Informace o výrobě varhan včetně nákresů dílů, historii a současnosti podniku. Součástí seznam vyráběných nástrojů, zvukové záznamy skladeb a noviny Rieger Klos.

Publisher: Rieger-Kloss Varhany

Varhaníci on-line : Stránky pro varhaníky a ctitele varhan

www.varhany.org [current version]

Webové stránky, kde jsou zveřejněny články z varhanické praxe. Obsahují informace o organologii, harmonii, liturgii

Publisher: Michálková, Alena; Marek, Pavel

Varhany.ic.cz : nahrávky varhan

varhany.varhanici.info [current version]

Webové stránky s dokumentačními nahrávkami kostelních varhan z různých míst České republiky

Publisher: Weissar, Tomáš

1