Display: visual, text

Musica sacra : občanské sdružení chrámových hudebníků

www.musicasacra.cz [current version]

Stránky občanského sdružení Musica sacra usilující o zkvalitnění hudební složky liturgie. Součástí je Zpravodaj Musica sacra, obsahující články z oblasti liturgické hudby a informace se zaměřením na varhanickou službu

Publisher: Musica sacra

Regenschori : manuál pro varhaníky

www.regenschori.com [current version]

Webové stránky věnující se chrámové hudbě. Stránky jsou určeny ředitelům kůrů, varhaníkům a všem, kdo pěstují liturgickou hudbu. Autorem byl Jiří Strejc hudební skladatel, varhaník, pedagog, sbormistr a dirigent působící v Hradci Králové

Publisher: Strejc, Jiří

Varhaníci on-line : Stránky pro varhaníky a ctitele varhan

www.varhany.org [current version]

Webové stránky, kde jsou zveřejněny články z varhanické praxe. Obsahují informace o organologii, harmonii, liturgii

Publisher: Michálková, Alena; Marek, Pavel

1