Display: visual, text

The Peerian Journal

peerianjournal.com/index.php/tpj/ [current version]

Recenzovaný vědecký mezinárodní časopis s otevřeným přístupem v angličtině, který publikuje původní výzkum v multidisciplinárních oblastech studia.

Publisher: Peerian Journals Publishing

1