Display: visual, text

Access server

access.feld.cvut.cz [current version]

Výsledky výzkumu a další informace nejen z oblasti přístupových telekomunikačních sítí

Publisher: ČVUT. Elektrotechnická fakulta

Český telekomunikační úřad : ČTÚ

www.ctu.cz [current version]

Informace zejména o právních předpisech a opatřeních regulujících trh a stanovujících podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Publisher: Český telekomunikační úřad

EArchiv.cz : archiv článků a přednášek Jiřího Peterky

earchiv.cz [current version]

Elektronický archiv článků a přednášek nezávislého konzultanta a publicisty Jiřího Peterky z oblasti výpočetní techniky. Součástí je i zajímavá galerie mapující formou animace historii internetu

Publisher: Peterka, Jiří

International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems

www.ijates.org [current version]

Odborný časopis přinášející nejnovější poznatky a dosud nepublikované výsledky výzkumu a vývoje v oblasti elektroniky.

Publisher: International Science and Engineering Society

Licence: CC BY-SA 4.0

MatLab server

matlab.feld.cvut.cz [current version]

Webserver pro podporu činnosti Katedry telekomunikační techniky ČVUT Praha

Publisher: ČVUT. Elektrotechnická fakulta

Peak.cz : peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

peak.cz [current version]

Peak.cz je ekonomický online magazín mapující události světové i české ekonomiky a byznysu. Publikuje analýzy, komentáře nebo rozhovory.

Publisher: Peak News Media

Perner's Contacts : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě

pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zabývající se problémy souvisejícími s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy. Je určen pro studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky zaměřené zejména na dopravu, telekomunikace a jim blízké obory

Publisher: Univerzita Pardubice. Katedra technologie a řízení dopravy

Telekomunikace

telmag.cz [current version]

Čtvrtletník určený pro zájemce o telekomunikaci a radiokomunikaci. Zaměřuje se i na oblast rozvoje ICT a na dopady při zavádění evropské legislativy do právního rámce elektronických komunikací v ČR.

Publisher: CNG s.r.o.

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1