Display: visual, text

International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems

www.ijates.org [current version]

Odborný časopis přinášející nejnovější poznatky a dosud nepublikované výsledky výzkumu a vývoje v oblasti elektroniky.

Publisher: International Science and Engineering Society

Licence: CC BY-SA 4.0
1