Display: visual, text

Telekomunikace

telmag.cz [current version]

Čtvrtletník určený pro zájemce o telekomunikaci a radiokomunikaci. Zaměřuje se i na oblast rozvoje ICT a na dopady při zavádění evropské legislativy do právního rámce elektronických komunikací v ČR.

Publisher: CNG s.r.o.

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1