Zobrazení: vizuální, textové

Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku

aura.ujep.cz/artkey/inf-990000-0100_O-casopisu.php [aktuální verze]

Odborné periodikum zaměřené na oblast hudební teorii a historii. Texty na témata hudební pedagogiky na všech stupních škol. Součástí každého čísla budou notové přílohy.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně

Licence: CC BY-NC 4.0

Didaktické studie

pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/charakteristika-casopisu/ [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopisu tematicky zaměřeného na lingvodidaktickou a bohemistickou problematiku. Publikovány jsou pouze původní texty, které nebyly publikovány v jiném periodiku, do recenzovaných rubrik jsou zařazeny pouze texty, které prošly recenzním řízením a autor k posudkům textů v případě připomínek přihlédl.

Vydavatel: Univerzita Karlova

EduPort : Education Support journal

eduport.pf.ujep.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast vzdělávání, jehož cílem je poskytnout prostor akademickým pracovníkům i odborníkům z praxe a umožnit jim publikovat výsledky své výzkumné práce a přispět tak k diskuzi v této oblasti edukace.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně. Pedagogická fakulta

Licence: CC BY-NC 4.0

International Journal of Teaching & Education : IJoTE

www.iises.net/jounals/international-journal-of-teaching-and-education [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis v anglickém jazyce zaměřený na vzdělávání, výchovu a didaktiku. Obsahuje teoretické i empirické články a případové studie.

Vydavatel: International Institute of Social and Economic Sciences

Katedra didaktiky fyziky

kdf.mff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, aktivitách a projektech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra didaktiky fyziky

Katedra didaktiky matematiky

www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ [aktuální verze]

Katedra zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou. Součástí informace o katedře, bakalářské, seminární a diplomové práce studentů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra didaktiky matematiky

Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova

kmdm.pedf.cuni.cz [aktuální verze]

Webové stránky Katedry matematiky a didaktiky matematiky Univerzity Karlovi. Základní informace o studiu, struktuře fakulty, informace o projektech.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Scientia in educatione : sciED

ojs.cuni.cz/scied [aktuální verze]

Vědecký recenzovaný časopis pro didaktiky přírodovědeckých oborů a matematiky. Přístupné plné texty, obsah s abstrakty v českém i anglickém jazyce.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Učitelské listy

www.ucitelske-listy.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na změny ve vzdělávání informuje o vzdělávací politice, výchově a vzdělávání v průběhu celého života, didaktice a metodice, pedagogické psychologii, pedagogických asociacích.

Vydavatel: Agentura STROM

1