Display: visual, text

Cesnet : datagram

www.cesnet.cz/doc/datagram/ [current version]

Datagram je zpravodaj, kterým sdružení CESNET informuje o významných událostech a zajímavých aktivitách souvisejících s provozem a rozvojem akademické počítačové sítě České republiky. Obsahuje také informace o aktuálním stavu akademických sítí u nás i v zahraničí

Publisher: CESNET

Hodina pravdy

hodinapravdy.cz [current version]

Hnutí akademických pracovníků usilující o důstojné finanční ohodnocení. Součástí stránek je programové prohlášení a přehled aktivit.

Publisher: Redakce Hodina pravdy

Licence: CC BY-SA 4.0

Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně

universitas.muni.cz [current version]

Elektronický časopis informující o dění na Masarykově univerzitě, významných osobnostech univerzity, historických událostech a aktuálním dění.

Publisher: Masarykova univerzita. Vydavatelství

1