Display: visual, text

Archivnictví

archivnictvi.ic.cz [current version]

Informace o archivnictví, metodologii práce archiváře a novinkách z této oblasti se zaměřením na jihočeské archivy

Publisher: Státní okresní archiv Strakonice

Česká archivní společnost

cesarch.cz [current version]

Webové stránky profesního sdružení archivářů. Obsahují stanovy, společenské aktivity, legislativu, vydané publikace. Zahrnut je též obsah zaniklého Archivního čtvrtletníku

Publisher: Česká archivní společnost

Česká informační společnost při Národním archivu České republiky

cis.cesarch.cz [current version]

Informace o pobočce České informační společnosti zabývající archivní a restaurátorskou činností. Zahrnuty jsou stanovy, výroční konference, publikace.

Publisher: Česká informační společnost. Pobočka při Národním archivu v Praze

Moravský zemský archiv v Brně

mza.cz [current version]

Informace o struktuře a organizaci, poskytovaných službách a archivních fondech.

Publisher: Moravský zemský archiv v Brně

Národní archiv

nacr.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o struktuře, službách, výzkumu a organizaci Národního archivu

Publisher: Národní archiv

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Státní oblastní archiv v Plzni

soaplzen.cz [current version]

Organizační struktura instituce, výroční zprávy, historie archivu, legislativa. Informace o fondech a pomůckách, badatelský průvodce pro veřejnost. Obsahuje kontakty na podřízení okresní archivy

Publisher: Státní oblastní archiv v Plzni

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

archivnictvi.phil.muni.cz [current version]

Ústav je vědeckopedagogickým pracovištěm, které je zaměřeno na výzkum v oblasti pomocných věd historických, dějin správy, archivnictví a na ediční práci. Informace o pracovišti a o studiu.

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav pomocných věd historických

Zemský archiv v Opavě

www.archives.cz [current version]

Informace o archivu, jeho pobočkách, historii a dalším. Součástí metodika, legislativa a digitální archiv.

Publisher: Zemský archiv v Opavě

1