Display: visual, text

Alternativa Zdola : občanská iniciativa za odpovědnou budoucnost

alternativazdola.cz [current version]

Stránky organizace s cílem přenášet systémové alternativy do českého prostředí. Zabývá se podporou lokální ekonomiky, družstevnictví, participací občanů, sociálním bydlením a dalšími tématy. Informace o organizaci, stanoviska, analýzy, rozhovory a přehled projektů.

Publisher: Alternativa zdola

Mladí sociální demokraté : MSD

msd.mladi.cz [current version]

Stránky mládežnické, samostatné a nezávislé organizace sociálně demokratické orientace. Informace o sdružení a akcích, součástí časopis Ventil.

Publisher: Mladí sociální demokraté

Licence: CC BY-SA 3.0

Státní oblastní archiv v Plzni

soaplzen.cz [current version]

Organizační struktura instituce, výroční zprávy, historie archivu, legislativa. Informace o fondech a pomůckách, badatelský průvodce pro veřejnost. Obsahuje kontakty na podřízení okresní archivy

Publisher: Státní oblastní archiv v Plzni

1