Display: visual, text

Středisko náhradní rodinné péče

www.nahradnirodina.cz [current version]

Web organizace usilující u převádění dětí z ústavů do náhradních či vlastních rodin.

Publisher: Středisko náhradní rodinné péče

Vteřina poté

www.vterinapote.cz [current version]

Web skupiny lidí, kteří prošli ústavní péčí.

Publisher: Vteřina poté

1