Display: visual, text

Information and Communication Technology in Education

konference.osu.cz/icte/ [current version]

Stránky konference určené zájemcům pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Součástí organizační informace, program.

Publisher: Ostravská univerzita

International Journal of Information and Communication Technologies in Education

periodika.osu.cz/ictejournal/ [current version]

Odborný časopis zaměřený na oblast informačních a komunikačních technologií jejich uplatnění ve vzdělávání. Plné texty od roku 2012.

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra informačních a komunikačních technologií

1